Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26.06.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Ελευθερούπολη  22-06-2012 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.  29856
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τρίτη 26 Ιουνίου  2012 και ώρα 19:30 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου.
  2. Εκλογή υδρονομικών οργάνων περιόδου 2012.
  3. Έγκριση της αριθμ. 1038/2012 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ».
  4. Γνωμοδότηση για ανανέωση παραχώρησης οικήματος στο 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Νέας Ηρακλίτσας.
  5. Μετατόπιση περιπτέρων στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης λόγω έργων του Δήμου.
  6. Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
  7. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο