Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 25.01.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ελευθερούπολη  21-01-2013 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                    Αριθμ.Πρωτ.  2194
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 15:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

Λήψη Πρόσκλησης.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο