Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24.04.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
Ελευθερούπολη  19-04-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                           Αριθμ.Πρωτ.  15204
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                        
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013  και ώρα 19:00  για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

 

1.    Πρόταση για μεταθανάτιο βράβευση δημότη, στην Ακαδημία Αθηνών.

2.    Αποδοχή ποσού 924,00 € που αφορά την υλοποίηση του θεσμού «Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012.  Απόδοση στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης.- Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

3.    Αποδοχή ποσού 57.200,00 € που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2013, αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2013.

4.    Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ.έτους 2013, για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Παγγαίου.

6.    Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Α΄ Τριμήνου οικ. έτους 2013.

7.    Έγκριση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ), του Δήμου Παγγαίου.

8.    Διαγραφή χρεών

9.    Επιστροφή χρημάτων

10.Έγκριση γενομένων δαπανών μετάβασης του υπαλλήλου Τσαβδαρίδη Θεόδωρου στο Βελιγράδι από 20/02/13-25/02/13 για να συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του Δήμου στην έκθεση «InternationalFairofTourism (Μικτή)» που διοργάνωσε η επιτροπή Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

11.Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε εταιρεία, του δημοτικού ακινήτου «Δασικό χωριό».

12.Λύση της μισθωτικής σχέσης του κ. Κασίδη Νικολάου του Ιωάννη με το Δήμο Παγγαίου.

13.Συμπλήρωση της αριθμ. 569/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την επέκταση του χρόνου εφαρμογής της.

14.Υποβολή αιτήματος στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για δωρεάν παραχώρηση, στον Δήμο Παγγαίου, του κτιρίου που στεγαζόταν ο Αστυνομικός Σταθμός Μουσθένης.

15.Έγκριση αύξησης κατά 50% (από 10.000 σε 15.000) της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου, λόγω μη προσέλευσης δύο αναδόχων και αυξημένων αναγκών του Δήμου μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου μετά από πρόχειρο διαγωνισμό (άρθρο 17 της διακήρυξης).

16.Έγκριση αύξησης κατά 50% (από 11.666,66€ σε 17.499,99€) της σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου, λόγω αυξημένων αναγκών του Δήμου (άρθρο 17 της διακήρυξης).

17.Έγκριση μελέτης-τευχών δημοπράτησης-τρόπος εκτέλεσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ” (Αρ. μελ.: 1034/2013)

18.Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», (αρ.μελέτης: 8042/2010).

19.Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ  του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», (αρ.μελέτης: 1015/2009)

20.Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ », (αρ.μελέτης: 1008/2010).

21.Έγκριση χορήγησης άδειας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΆΞΙΟΝ ΕΣΤΙ».

22.Περί έγκρισης τροποποίησης ερυθρών της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ν. Πέραμο.

23.Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο