Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23.05.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ελευθερούπολη  17-05-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                Αριθμ.Πρωτ.  18120
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013  και ώρα 19:00  για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

Λήψη Πρόσκλησης (.pdf)

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Παγγαίου
 2. Έγκριση γενομένων δαπανών εορτασμού 100 χρόνων από την απελευθέρωση του Παγγαίου.
 3. Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στα Ιωάννινα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.
 4. Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Παγγαίου και Αδάμ & Πασχάλη Μαγκαφίνη (υπ’ αριθμ. Καταθέσεως Κεφαλαίου Α – Γ 304/2012 αγωγής στο Ειρηνοδικείο Παγγαίου).
 5. Έγκριση ετήσιας συνδρομής στο διαδικτυακό τόπο www.joomlart.com.
 6. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου για το 2013.
 7. Έγκριση της αριθμ. 65/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
 8. ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του.
 9. Έγκριση της αριθμ. 2/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
 10. Πρόσληψη ναυαγοσωστών δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα  12 μηνών (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99.
 11. Έγκριση θέσεων στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης μαθητών ΤΕΕ – ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2013 – 2014
 12. Εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθορισμός των χώρων και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης.
 13. Επικαιροποίηση της 383/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθερών και των αριθμ. 724/2011 και 559/2012 του Δήμου Παγγαίου που αφορούν το δημοτικό ακίνητο – Γήπεδα τένις- που βρίσκεται  στη Δημοτική Κοινότητα Ν.Περάμου.
 14. Διαγραφή χρεών
 15. Κοπή και διάθεση δένδρων λεύκης για ξυλεία που βρίσκονται σε περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινοχώματος.
 16. Οριοθέτηση και διαγράμμιση νέων θέσεων στην Λαϊκή Αγορά Ελευθερούπολης.
 17. Παραχώρηση πλεονασματικών βοσκοτόπων Τοπικών Κοινοτήτων σε κτηνοτρόφους.
 18. Γνωμοδότηση για μίσθωση και χορήγηση άδειας εγκατάστασης μονάδας θαλάσσιας καλλιέργειας του Κυδωνιού (RuditapesPhilippinarum).
 19. Γνωμοδότηση για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινοχρήστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Ορφανίου (άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 4061/2012).
 20. Έγκριση κατασκευής οικίσκου σε ΚΧ εντός του ρυμοτομικού Σχεδίου Ν. Περάμου του Δ. Παγγαίου (πλησίον Νηπιαγωγείου Ν. Περάμου).
 21. Επικαιροποίηση μελέτης  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αρ. μελ. 1028/2012 – Προϋπολογισμός 285.000,00 €)
 22. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ”.
 23. Τροποποίηση της αριθμ. 92/13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου ως προς τις πράξεις: «Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ για την προετοιμασία, το σχεδιασμό, την αποτελεσματική εφαρμογή, την εποπτεία της υλοποίησης και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και βιωσιμότητας των πράξεων:ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ” και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑμΕΑ» σε” Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ για την προετοιμασία, το σχεδιασμό, την αποτελεσματική εφαρμογή, την εποπτεία της υλοποίησης και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και βιωσιμότητας της πράξης: “Κατασκευή Πάρκου στην Ελευθερούπολη με πρόβλεψη προσβασιμότητας, χρήσης και άθλησης ΑΜΕΑ”.
 24. Τροποποίηση της αριθμ. 94/13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου «Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης: ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑμΕΑ», αποτελούμενη από δύο υποέργα, στην αριθ. Πρωτ. 9599/18-8-2009 πρόσκληση της Ε.Δ.Α. Περιφ. ΑΜΘ του ΕΠ Μακεδ-Θράκης 2007-2013» ως προς τον προϋπολογισμό της επικαιροποιημένης μελέτης.
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ)»” ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2010-ΤΥΔΚ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.166,45 €  (με  Φ.Π.Α.)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Αρ. μελ. 1010/2012 )
 28. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ ” (Αρ. Μελ. 1002/2011)
 29. Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ».
 30. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ” (Αρ. Μελ. 27/2007).
 31. Έγκριση της αριθ. 1046/13 μελέτης: “ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 32. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη για την προετοιμασία, το σχεδιασμό, την αποτελεσματική εφαρμογή, την εποπτεία της υλοποίησης και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και βιωσιμότητας της πράξης: “ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ”
 33. Έγκριση υποβολής πρότασης  για ένταξη της πράξης “ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ” στην υπ’ αριθ. Πρωτ. 9599/18-8-2009 πρόσκληση της Ε.Δ.Α. Περιφ. ΑΜΘ του ΕΠ Μακεδ-Θράκης 2007-2013″
 34. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     

                                     

Μετάβαση στο περιεχόμενο