Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19.02.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ελευθερούπολη  15-02-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                        Αριθμ.Πρωτ.  5689
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                          
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                      

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013  και ώρα 19:00  για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων: 

Λήψη πρόσκλησης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο