Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 16.05.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Ελευθερούπολη  11-05-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.  22630
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τετάρτη 16 Μαΐου  2012 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

 1. Έγκριση δαπανών εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελευθερούπολης και του Παγγαίου.
 2. Συμπλήρωση της αριθμ. 189/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Παγγαίου που αφορά την επιβολή τέλους άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Μεσιάς.
 3. Έγκριση της αριθμ. 36/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 4. Λύση της μισθωτικής σχέσης του Δήμου Παγγαίου με τον κ. Χρυσοχοΐδη Κωνσταντίνο και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του υπέρ Δήμου.
 5. Απ’ ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012».
 6. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου μετά από επιλογή.
 7. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 8. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 9. Έγκριση της αριθμ. 34/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου», που αφορά την προσαρμογή του ΟΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 33 Ν.4024/2011 και την εγκύκλιο ΔΟΑ/Φ.14/οικ21732/31-10-2011 ΥΠΔ.Μ & Δ.
 10. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε.
 11. Έγκριση της αριθμ. 4/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής «ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε.», που αφορά τον καθορισμό αποζημίωσης του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής.
 12. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του υπ’ αριθμ. 358 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Μελισσοκομείου (παρ. 3 άρθ. 195 του Ν. 3463/2006).
 13. Περί εκμίσθωσης του Αθλητικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήσιανης.
 14. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου αγροκτήματος Ελευθερούπολης (2 αγροτεμάχια στο Χορτοκόπι, 1 αγροτεμάχιο στο Παλαιό Χορτοκόπι και 3 αγροτεμάχια στην Εξοχή).
 15. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Α΄ Τριμήνου οικ. έτους 2012.
 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου.
 17. Καταβολή αποζημίωσης σε θιγόμενη ιδιοκτησία λόγω της πράξης εφαρμογής στην περιοχή “Μπουζίνα” Ελευθερούπολης.
 18. Παραλαβή και έγκριση του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής μελέτης εντός ορίων οικισμού Παραλίας Οφρυνίου Δήμου Παγγαίου καθώς και υπαγωγή ολόκληρου του οικισμού σε καθεστώς εισφορών σε γη και χρήμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 1337/1983 όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 2508/1997.
 19. Έγκριση εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων στο Νηπιαγωγείο Ελευθ/πολης και εξουσιοδότηση  Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.
 20. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Β’  ΦΑΣΗ)».
 21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ-ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ” Αρ. Μελ.: 14 / 2010.
 22. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ” Αρ. Μελ. 1025/2011.
 23. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΥΑΔΟΣ».
 24. Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ” (Αρ. Μελ. 133/2009 Προϋπολογισμός 170.000,00 €).
 25. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ”.
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΝΗΣ».(Αριθμός Μελέτης 22/2010)
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ» (Αρ. Μελ. ΔΥ.)
 28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αρ. Μελ. 9010/2009).
 29. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ” (Αρ. Μελ. 133/2009 Προϋπολογισμός 170.000,00 €).
 30. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ” (Αρ. Μελ. 8001/2009 Προϋπολογισμός 61.870,60  €).
 31. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” (Αρ. Μελ. 1/2009 Προϋπολογισμός 166.386,91€) (Δ.Ε. Πιερέων).
 32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ”.
 33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ”.
 34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”.
 35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ”.
 36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”.
 37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ”.
 38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ” ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ)”.
 39. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbuton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο