Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.01.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ελευθερούπολη  11-01-2013 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθμ.Πρωτ.  1140
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 Λήψη Πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο