Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 13.02.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Ελευθερούπολη  09-02-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.  6670
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου  2012 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου.
 2. Έγκριση της αριθμ. 7/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων  οικονομικού έτους 2012».
 3. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 4. Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Παγγαίου και Αναστασίου Κακουλίδη (Αγωγή 581/2010 στο Μον.Διοικ.Πρωτ.Καβάλας).
 5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Σχολής Οδηγών.
 6. Διάθεση και χρήση βοσκοτόπων Δήμου Παγγαίου.
 7. Κοπή και διάθεση δένδρων λεύκης για ξυλεία.
 8. Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κηπιών στην Αθήνα.
 9. Περί παραχώρησης χρήσης γεωτρήσεων στον Τ.Ο.Ε.Β. Πιερίας Κοιλάδος.
 10. Ορισμός θέσης εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων.
 11. Κάλυψη εξόδων εκπαιδευτικού προγράμματος.
 12. Διαγραφές χρεών
 13. Περί εγκρίσεως του πρακτικού της ΕΠΠΕ για την παραλαβή της Β’ Φάσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 14. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου  «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ» με αρ. μελ. 1024/2011 Προϋπολογισμού 1.030.000,00 € με ΦΠΑ, για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013
 15. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΩΛΕΑΣ» με αρ. μελ. 1031/2011 Προϋπολογισμού  1.830.000,00 € με ΦΠΑ,  στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013
 16. Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ  Α’  ΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”.
 17. Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο  «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 88, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ».
 18. Έγκριση τεύχους μελέτης αριθ. 1002/2012 με τίτλο “Ανάπλαση παραλιακού πεζοδρόμου παλαιού οικισμού Ν. Ηρακλείτσας”, (πιστώσεις ΕΣΠΑ)
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΔ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ‘ΚΑΡΟΥΛΙ’)” (Αρ. Μελ.163/2009).
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ” (Αρ. μελ. 134/2009-πιστώσεις Πρόγραμμα Αλ. Μπαλτατζής)
 21. Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΔ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” (Αρ. Μελ.163/2009)
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» (Αρ. Μελ. 353/2008).
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Αριθμ. Μελ. 1031/2009).
 24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ» (Αριθμ. Μελ. 1014/2010).
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ. 1007/2009).
 26. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου : «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ».
 27. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινοχρήστου έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα για ανέγερση μονίμων σταυλικών εγκαταστάσεων.
 28. Έκφραση γνώμης για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου.
 29. Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης  7.874,75μ2 στο αγρόκτημα Ακροβουνίου στην εταιρεία “ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΥΔΩΡ Α.Ε.” με σκοπό την δημιουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού.
 30. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου Καβάλας του Δήμου Παγγαίου (άρθρο 11, παρ. 7 του Ν. 3147/2003).
 31. Εξέταση αίτησης Βαρίτη Ανδρέα, για αντικατάσταση οικοπέδου λόγω κατάληψης από Α Δημοτικό Σχολείο και οικοπέδου για χρήση χώρου στάθμευσης από το Δήμο με δημοτικό ακίνητο ίσης αξίας.
 32. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου.
 33. Εορτασμός για τα 100 χρόνια  από την απελευθέρωση του Παγγαίου – Ελευθερούπολης
 34. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο