Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12.06.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Ελευθερούπολη  08-06-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.  27256
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τρίτη 12 Ιουνίου  2012 και ώρα 19:30 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου.
 2. Επιστροφή χρημάτων σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στην Α/θμια και στην Β/θμια επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων στο Νομό Καβάλας.
 4. Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στην Πλατεία Βασ. Νάτσιου της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης.
 5. Έγκριση παρακράτησης τακτικής συνδρομής των Υπαλλήλων του Δήμου υπέρ του Σωματείου τους μέσω της μισθοδοσίας τους από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
 6. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την καταστροφή κατασχεμένων εμπορευμάτων και ορισμός υπαλλήλου για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού για το έτος 2012.
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 293/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη «Σύσταση επιτροπής για σφράγιση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων».
 8. Έγκριση θέσεων στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης μαθητών ΤΕΕ – ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2012 – 2013.
 9. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων Νέας Περάμου.
 10. Έγκριση της αριθμ. 40/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με τίτλο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
 11. Έγκριση της αριθμ. 44/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Καθορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τους παιδικούς σταθμούς σχολικού έτους 2012 – 2013».
 12. Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
 14. Εξέταση ενστάσεων Β Ανάρτησης του Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου οικισμού Αμισιανών.
 15. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για την από κοινού εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού, συντήρησης και αποκατάστασης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.
 16. Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του Καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμενίσκο Νέας Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
 17. Έγκριση τεύχους της μελέτης έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ” (Αρ. Μελ. 1028/2012).
 18. Επικαιροποίηση μελέτης   “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (Αρ. μελ. 8042/2010 – Προϋπολογισμός 990.000,00 € ).
 19. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 1024/2011 μελέτης προϋπολογισμού 1.030.000,00 €  με ΦΠΑ του έργου  «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ». Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012.  (Πιστώσεις ΕΣΠΑ).
 20. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 1031/2011 μελέτης προϋπολογισμού 1.830.000,00 €  με ΦΠΑ του έργου  ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΩΛΙΑΣ». Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012. (Πιστώσεις ΕΣΠΑ).
 21. Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου Παγγαίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» στα πλαίσια της ανοικτής πρόσκλησης 64.
 22. Έγκριση υποβολής πρότασης: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”, συνολικής δαπάνης 393.066,57 (ΜΕ ΦΠΑ) στο  επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 9: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π-ΑΜΘ» θεματική προτεραιότητα (Κωδ. 77): ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. Κωδ. Πρόσκλησης: 74.
 23. Έγκριση γενομένων δαπανών μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Λετονία στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Regio – Crafts.
 24. Έγκριση γενομένων δαπανών μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Σουηδία στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος CLUE.
 25. Εκλογή υδρονομικών οργάνων περιόδου 2012.
 26. Επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Παγγαίου για το έτος 2012 και εφεξής.
 27. Τροποποίηση ερυθράς οδού από Κ915-Κ909-Κ912-Κ901-Κ902-Κ893-Κ892-Κ895 Ο.Τ. 273, 272, 270, 271, 269 στο εγκεκριμένο σχέδιο της επέκτασης οικισμού Νέας Περάμου.
 28. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)” (αρ. μελ.: 4023/2009).
 29. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ-ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ” Αρ. Μελ: 14/2010.
 30. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ)»” Αρ. Μελ: 1035/2010.
 31. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ” (Αρ. Μελ. 15/2009- ΤΥΔΚ 89/2009).
 32. Έγκριση πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με αριθμ. μελέτης 1017/2011.
 33. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”
 34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ)” (Αρ. Μελ. 4061/2010).
 35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ» (Αρ. Μελ. 1021/2009).
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ” (Αρ. Μελ. 1011 /2008).
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. ΔΔ ΚΗΠΙΩΝ & ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟ” με Αρ. Μελ.: 1003/2010.
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ” με Αρ. Μελ.: 1013/2010.
 39. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ασφαλτοτάπητες στο Δ.Δ. Αμισιανών” Αρ. Μελ.: 1006 / 2010.
 40. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο