Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12.09.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ελευθερούπολη  07-09-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.  39614
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου  2012 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

 1. Ενημέρωση του Σώματος για τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ.
 2. Αποδοχή ποσού 320.000,00 € για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών Νέας Περάμου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2012.
 3. Αποδοχή ποσού 65.046,23 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές.
 4. Λύση της σύμβασης μισθώσεως δημοτικού ακινήτου, λόγω θανάτου του μισθωτή.
 5. Ορισμός υπευθύνου παραλαβής του κλειδαρίθμου από τον ΟΑΕΔ, για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού μέσω οριστικού κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων έτους 2012, για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.
 6. Έγκριση της αριθμ. 73/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 7. Έγκριση της αριθμ. 135/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 8. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παγγαίου.
 9. Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
 10. Συμπλήρωση της 359/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.
 11. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση του Νηπιαγωγείου στην Παραλία Οφρυνίου, της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού Δήμου Παγγαίου.
 12. Αίτημα προς το Δασαρχείο Καβάλας για παραχώρηση στον Δήμο Παγγαίου του χώρου στη θέση «Καλλιθέα» του όρους Παγγαίου (Λυόμενα).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
 14. Γνωμοδότηση για την διατήρηση ή όχι των εγκαταστάσεων έμπροσθεν του ιδιόκτητου χώρου της ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (SOFTEX), στο λιμάνι Ελευθερών.
 15. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ” προϋπολογισμού δαπάνης 12.750.000,00 με Φ.Π.Α.
 16. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ- 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Αρ. Μελ. 1015/2009).
 17. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου :”ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ” (Αρ.Μελ. 1036/2010).
 18. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ» (Αρ. Μελ. 1001/2011)
 19. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ)», αριθμ. Μελ. 2/2008.
 20. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ» (Αριθμ. Μελ. 1001/2011).
 21. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ» (Αριθμ. Μελ. 1002/2011).
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ. 138/2009).
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ» (Αρ. Μελ. 1016/2011).
 24. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΡΥΑΝΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ» (Αρ. Μελ. 1057/2011).
 25. Περί έγκρισης μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση παραλιακής ζώνης οικισμού Οφρυνίου”  (ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 1044/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.125.000,00€  με  Φ.Π.Α.).
 26. Περί έγκρισης μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ Κ.Χ. – ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΔ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ)” (ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 1057/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 97.000,00€  με  Φ.Π.Α.)
 27. Περί έγκρισης του φακέλου του έργου και της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ”
 28. Εξέταση αιτήσεων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbuton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο