Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 07.02.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ελευθερούπολη  07.02.2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                              Αριθμ.Πρωτ.  4449
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                           

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου  2013  και ώρα 19:30  για  συζήτηση του  μοναδικού θέματος:

1. Εκμίσθωση του Δασικού Χωριού Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης Δήμου Παγγαίου. – Ανάληψη αρμοδιοτήτων οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με το αρθ.72 παρ.1ε και 3 του Ν.3852/2010.- Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης.  

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα σύμφωνα με το αρθ.67 παρ.5, διότι από την αναβολή συζήτησης του θέματος θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Εξαιτίας των νέων αντικειμενικών δεδομένων που προέκυψαν (νομιμοποίηση τακτοποίηση υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών και ανάγκη αναπροσαρμογής του ύψους του μισθώματος λόγω της οικονομικής κρίσης), μετά την απευθείας ανάθεση εκμετάλλευσης – μίσθωση του δημοτικού ακινήτου – ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ- και την εν συνεχεία υπαναχώρηση – απόσυρση ενδιαφέροντος του υπέρ ου η απευθείας ανάθεση – κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου δημοπράτηση και κατάρτιση νέων όρων με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο δε έκτακτος χαρακτήρας της συνεδρίασης δικαιολογείται από την ανάγκη άμεσης ένταξης, σε υφιστάμενα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα, της επένδυσης που θα απαιτηθεί από το μελλοντικό πλειοδότη – μισθωτή (που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία δημοπράτησης) για την διαμόρφωση  και αναβάθμιση  του εν λόγω δημοτικού ακινήτου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο