Προσκλησή Δημοτικού Συμβουλίου 05.07.2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη  05-07-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ.Πρωτ.  32269
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,

2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Δευτέρα 09 Ιουλίου  2012 και ώρα 14:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου.
  2. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελευθερούπολης και της επαρχίας Παγγαίου.
  3. Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της εργοληπτικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία: «Θεμιστοκλής Μουλάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. – Γαλάνης Στέργιος του Παύλου».
  4. Επιστροφή σε δημότη, αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού.
  5. Προέγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή του Δήμου Παγγαίου.
  6. Διαγραφή δικαιώματος βοσκής παρελθόντων ετών.
  7. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Χίο για συμμετοχή του στο συνέδριο των Δ.Ε.Υ.Α.
  8. Έγκριση μετάβασης του ειδικού συνεργάτη του Δήμου στην Ολλανδία στα πλαίσια του προγράμματος Regio Crafts.
  9. Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου στην Τουρκία ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου Δημάρχου.

10. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την αντιμετώπιση αναγκών.

11. Έγκριση της αριθμ. 5/2012 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Διαχωρισμό των σχολικών μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Ποδοχωρίου ως προς την οικονομική διαχείριση».

12. Εκμίσθωση του αριθμ. 618 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Αμισιανών για πολυετή καλλιέργεια.

13. Εκμίσθωση του αριθμ. 321 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Δωματίων.

14. Παραχώρηση των υδρευτικών γεωτρήσεων στην Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου.

15. Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

16. Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.

17. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την εκτέλεση του έργου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

18. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την εκτέλεση των εργασιών: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ»

19. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Δοξάτου για την εκπόνηση των Η/Μ μελετών του έργου: «Κατασκευή πολυδύναμου Περιφερειακού ιατρείου στο Δοξάτο»

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Δ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΟΔΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ) (Αρ. μελ. 32/2010).

21. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”, στην αριθ. Πρωτ. 9599/18-8-2009 πρόσκληση της Ε.Δ.Α. Περιφ. ΑΜΘ του ΕΠ Μακεδ-Θράκης 2007-2013.

22. Έγκριση της αριθ. 1046/2012 μελέτης  “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

23. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο