Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26.08.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ελευθερούπολη  22-08-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                         Αριθμ.Πρωτ.  34657
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013  και ώρα 14:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

  1. Ψήφιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2014.
  2. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Παγγαίου, οικ.έτους 2014.
  3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος οικ.έτους 2013 του Δήμου Παγγαίου.
  4. Αποδοχή υπολοίπου χρηματοδότησης για την πράξη: «EXCELLENCEINPUBLICSECTOR» (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007 – 2013» – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2013.

Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου έργων στην Δημοτική Ενότητα Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        

Κατεβάστε το Αρχείο της Πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο