Ειδική Συνεδρίαση – Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 07.11.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ελευθερούπολη,  03 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                 Αριθ.  Πρωτ. : 39499
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                             

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, τη 7η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο