Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 26.09.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ελευθερούπολη,  19.09.2011                                                          Αριθμ. Πρωτ. 40014

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:

 

Ως η συνημμένη κατάσταση

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

 

Θέμα 1ο

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)

 

 

Θέμα 2ο

 

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Παγγαίου (άρθρο 76 παρ.2δ Ν.3852/2010)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο