Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

                                                                            Ελευθερούπολη,  28/11/2012      

                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 49828

                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:

Ως η συνημμένη κατάσταση

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 6 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Συνημμένo Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο