Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MOBILE BIODIVERSITY ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_biodiversity

Μετάβαση στο περιεχόμενο