Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Aπεντόμωση – Εντομοκτονία, Μυοκτονία και Οφιοαπώθηση σε κτίρια στέγασης των παιδικών σταθμών Δήμου Παγγαίου για το έτος 2019»

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_2019.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο