ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/09/2021 ΣΤΙΣ 20:00

                                                                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:57069/17.09.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4337/Β΄/18.09.2021) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 30-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

         

        

ΘΕΜΑ 1ο

5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο

Καθορισμός ανώτατου ύψους Προϋπολογισμού Εξόδων Κοινότητας του Δήμου Παγγαίου, για το Οικονομικό Έτος 2022

ΘΕΜΑ 4ο

Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου και ορισμός αντικαταστάτη του παραιτηθέντος

ΘΕΜΑ 5ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στο Σχολικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης εκμίσθωσης του αριθ. 2182 αγροτεμαχίου, έκτασης 5.176 τ.μ., που βρίσκεται επί του αγροκτήματος Παλαιοχωρίου στην Κοινότητα Παλαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης   λύσης της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-κυλικείο του Κλειστού Γυμναστηρίου Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου εμβαδού 3,65 τ.μ. που συνοδεύεται από αποθήκη εμβαδού 3,60 τ.μ.

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης λύσης της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-αγροτεμαχίου υπ΄αριθ. 255, εμβαδού 8.025 τ.μ., αγροκτήματος Αγίου Ανδρέα της Κοινότητας Αγίου Ανδρέα της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 9ο

Διατύπωση γνώμης για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ. ερευνητικών εργασιών σε λατομείο μαρμάρου έκτασης 173,04486 στρεμμάτων, στη θέση Κόκκινη Πέτρα της περιοχής Τ.Κ. Ακροποτάμου του Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας

ΘΕΜΑ 10ο

Διατύπωση γνώμης για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ. ερευνητικών εργασιών σε λατομείο μαρμάρου έκτασης 62,57584 στρεμμάτων, στη θέση Κόκκινη Πέτρα της περιοχής Τ.Κ. Ακροποτάμου του Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Γεωργιανής-Νικήσιανης στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2021, για την διοργάνωση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Πυγμαχίας κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2021

ΘΕΜΑ 12ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελευθερούπολης στον Όμιλο Κλασσικού Αθλητισμού Καβάλας (ΟΚΑΚ)

ΘΕΜΑ 13ο

Περί έγκρισης   παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελευθερούπολης στον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης-“ΓΣΕ”-τμήμα Βόλεϊ, για την περίοδο 2021-2022

ΘΕΜΑ 14ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελευθερούπολης στους Αθλητικούς Συλλόγους ΟΡΦΕΑ και ΦΡΙΞΟ Ελευθερούπολης

ΘΕΜΑ 15ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελευθερούπολης στην Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καβάλας “Πάνθηρες”

ΘΕΜΑ 16ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις της αυλής και του Κλειστού Γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου στον Όμιλο Κλασσικού Αθλητισμού Ο.Κ.Α.Φ. “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ”

ΘΕΜΑ 17ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Περάμου στον Σύλλογο Αθλοπαιδιών Καβάλας “ΑΣΤΕΡΑΣ”

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                                                                 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 prosklisi_20_2021_ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΤΟΥ_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΤΗΝ_ΠΕΜΠΤΗ_30_09_2021_ΔΙΑ_ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ_ΜΕΣΩ_WEBEX.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο