ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2020 ΣΤΙΣ 19:00μμ

38c08cc0c913016638bc806c267a16e9 L

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπωςισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης ΝομοθετικούΠεριεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) και τις όμοιες της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του ΥπουργείουΕσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση τουΔημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις16-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:00.

38c08cc0c913016638bc806c267a16e9 Lprosklisi_17_2020.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο