ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 24.08.2020

83c5e2fd3a01f7eefa04ed2946950458 L

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24.08.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

prosklisi_25_2020.docx

83c5e2fd3a01f7eefa04ed2946950458 L

Μετάβαση στο περιεχόμενο