Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/05/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ελευθερούπολη, 17 Μαίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                           Αρ. Πρωτ. 9562

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     

 

Ταχ.Δ/νση     :

Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α

Ταχ.Κώδικας :

64100

Πληροφορίες :

Απαζίδου Ελένη

Τηλέφωνο     :

25923 – 50010

FAX                 :

E-mail           :

25923 – 50079

apazidou@dimospaggaiou.gr

ΠΡΟΣ:

1.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21-05-2018, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2018 (ΑΑΥ 8/18)

 

ΘΕΜΑ 2ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2018 (ΑΑΥ 58/18)

ΘΕΜΑ 3ο

18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2018 του Δ. Παγγαίου

ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄΄

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο ΄΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

     

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο