ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 16.10.2020

Θέμα

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2021 (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΗΣ_16.10.2020.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο