ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 30.07.2021

                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 30.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 3ο

Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00/6124.001 με τίτλο ΄΄Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 4635/2019, όπως αντικ. το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και ισχύει και τις όμοιες του Ν. 4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση, αποκατάσταση και διαμόρφωση πρασίνου στον χώρο των κατασκηνώσεων Ν. Περάμου”

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα από 20.07.2021 – 21.07.2021

ΘΕΜΑ 6ο

Περί παράτασης της σύμβασης για τα Τμήματα 1 ΄΄ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄ και 2 ”ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ΄΄ της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αρ. μελ. 1502/2018) με την ΑΦΟΙ ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο

Περί παράτασης της σύμβασης για το Τμήμα 3 ΄ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)΄΄ της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αρ. μελ. 1502/2018) με την ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ ΝΕΟΓΑΛ

ΘΕΜΑ 8ο

Περί παράτασης της σύμβασης για τα Τμήματα 5 ΄΄ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ΄΄ και 9 ”ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ΄΄ της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αρ. μελ. 1502/2018) με την ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο

Περί παράτασης της σύμβασης για τα Τμήματα 7 ΄΄ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ΄΄ και 12 ”ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)΄΄ της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αρ. μελ. 1502/2018) με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΛΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο

Περί παράτασης της σύμβασης για τα Τμήματα 11 ΄΄ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ΄΄, 13 ΄΄ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΔ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄ και 14 ”ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ΄΄ της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αρ. μελ. 1502/2018) με την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο

Περί παράτασης της σύμβασης για το Τμήμα 16 ΄΄ΕΛΑΙΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)΄΄της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αρ. μελ. 1502/2018) με την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΘΕΜΑ 12ο

Περί παράτασης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (αρ. μελ. 1505/2018) με την ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 13ο

Διαγραφή λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου και επαναβεβαίωση ως προς το ορθό

ΘΕΜΑ 14ο

Λήψη ή μη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση της αριθμ. 6/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ με θέμα «Σύνταξη Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2021»

ΘΕΜΑ 16ο

Λήψη ή μη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

ΘΕΜΑ 17ο

Περί έγκρισης Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο ‘΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ – ΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 18ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, ισόγειου καταστήματος εμβαδού 116,91τμ με τις ισόγειες αποθήκες ως βοηθητικοί χώροι του καταστήματος επιφάνειας 20,73τμ και του στεγάστρου έμπροσθεν του καταστήματος επιφάνειας 86,25τμ, που αποτελούν τμήμα διώροφου κτιρίου, που βρίσκεται στο υπάριθμ. 246 οικόπεδο εμβαδού 3.500τμ, εντός του συνοικισμού Αντιφιλίππων της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης

ΘΕΜΑ 19ο

Λήψη ή μη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση συμμετοχής στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / KA2 Συνεργασίας Καινοτομίας / Γραμμή Προϋπολογισμού: Συνεργασίες / Τμήμα: Συνεργασίες για την εκπαίδευση και Επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης   αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης   αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ»

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ΄΄ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΟΥ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ΄΄

ΘΕΜΑ 24ο

Εξέταση της αριθμ. πρωτ. εισ. 11798/21.07.2021 ένστασης της εταιρείας “ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΕΠΥΑ” κατά της με αρ. 263/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” (αρ. μελ. 1533/2021)

ΘΕΜΑ 25ο

Περί αποδοχής εξώδικου συμβιβασμού και την αποζημίωση δημότη

ΘΕΜΑ 26ο

Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00/6433.001 με τίτλο ΄΄Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

     

                                                                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                              ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

prosklisi_26_2021.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο