ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 30.06.2021

83c5e2fd3a01f7eefa04ed2946950458 L

83c5e2fd3a01f7eefa04ed2946950458 L

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 30.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03- 2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/18.06.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex

 

prosklisi_22_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο