ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 04.11.2021 ΩΡΑ 13:00

                                                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 04.11.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τ. Β΄), όπως ισχύει, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο ΄΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΄΄ (αρ. μελ. 1021/2020)

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (ΟΠΣΑΑ: 0010942055)

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.), για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση της αριθμ. 63/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου «Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης της αριθ. 55/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου (ΚΕΔΗΠ) με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2022»

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης της αριθ. 56/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου (ΚΕΔΗΠ) με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2022»

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης της αριθ. 57/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου (ΚΕΔΗΠ) με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2022»

ΘΕΜΑ 9ο

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2022

     

                                                                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                       ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

 

prosklisi_36_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο