ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 07.09.2021

                                                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                            ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 

                                                                 Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                                                                                           Δήμου Παγγαίου

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 07.09.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:52666/27.08.2021 (ΦΕΚ 3958/27.08.2021 τ. Β΄), όπως ισχύει, η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

 

  

Θέμα:

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για την 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2021

 

 

 

 

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                  

                                                                                 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_07.09.2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο