ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 03.11.2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 

Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Δήμου Παγγαίου

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 03.11.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) και τις όμοιες της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 (Β΄1869) και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020(Β΄1988), η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

 

     

 

   

Θέμα

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για την 6η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2020

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                   

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΗΣ_03.11.2020.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο