ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 02.08.2021

                                                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                     ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 

Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Παγγαίου

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 02.08.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τ. Β΄), όπως ισχύει, η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

 

  

Θέμα 1ο:

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για την 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2021

Θέμα 2ο:

Τροποποίηση της αριθμ. 8/2019 (Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στον Δήμαρχο Παγγαίου, για τον ορισμό υπαλλήλων του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα) απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                                               ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                  

                                                                                                                              ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

proskisi_4_2021.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο