ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 18.10.2021

                                                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στις 18.10.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03.10.2021 τ. Β΄), όπως ισχύει, η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

                    

Θέμα

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 του Δήμου Παγγαίου (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010, όπως ισχύει)

 

     Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, την 19η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

                                                

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                     ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

                                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΓΑΚΗΣ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΗΣ_18.10.2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο