ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29/12/2022 ΩΡΑ 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018,σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 29-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 01:30μμ, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ μέσω ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022.

ΘΕΜΑ 1ο

Περί έγκρισης ή μη χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής για ΕΝΤΟΣ του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος -Καφετέρεια -Μπαρ ιδιοκτησίας του Κου Βασιλειάδη Μιχαήλ του Ανδρέα που βρίσκεται στην Νέα Πέραμο του Δήμου

Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης κολωνακίων απέναντι της εισόδου του γκαράζ της οικίας του Κου Σκακιά Παναγιώτη στην Νέα Πέραμο του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 3ο

Περί έγκρισης ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης στο ξενοδοχείο«PLAGE» στην

Νέα Πέραμο του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 4ο

Περί έγκρισης ή μη επί αιτήματος του Κου Ξενοφώντα Τζουρά για μετατόπιση

παραχωρημένης θέσης φορτοεκφόρτωσης και καθορισμού ωραρίου για χρήση της θέσης στην Νέα Πέραμο του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης στο κατάστημα «Οικογενειακό» του Κου Χατζηγαβριηλίδη Γεωργίου που βρίσκεται στην Νέα Πέραμο του Δήμου

Παγγαίου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΖΩΗ

 

 

prosklisi_16_2022-1.pdf

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο