ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΤΙΣ 30.06.2021

poiothta zwhs

poiothta zwhs

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 30.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:30. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03- 2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/18.06.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογή  Webex

prosklisi_9_2021.pdfς 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο