ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΤΙΣ 22.10.2021 ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

                                                                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 22.10.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ

 

Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Λαϊκής Αγοράς στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΖΑΚΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

     

                                                                                                                        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                               ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                                                                            ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ

 

 

 prosklisi_14_2021_01.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο