ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΤΙΣ 06.09.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 06.09.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 09:00π.μ..

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:52666/27.08.2021 (ΦΕΚ 3958/27.08.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη (πλανόδιος ή στάσιμος) στην κα. ΠΑΣΧΑΛΙΩ ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ 2ο

Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής εντός για το κατάστημα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ιδιοκτησίας της ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

 

ΘΕΜΑ 3ο

Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής εντός για το κατάστημα ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, ιδιοκτησίας του ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΣΕΠΑ του ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου

 

ΘΕΜΑ 4ο

Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής εκτός για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ιδιοκτησίας του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που βρίσκεται στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ της Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ του Δήμου Παγγαίου

 

     

                                                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                      ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                                                  ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ

 

prosklisi_12_2021.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο