ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΤΙΣ 04.10.2021 ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

                                                                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04-10-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ, H συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:57069/17.09.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4337/Β ́/18.09.2021) όπως ισχύει για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο Περί ανάκλησης της υπ.αριθμ.39/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ 2ο Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού επαγγελματία αγρότη(πλανόδιος η στάσιμος)-(ΓΑΛΙΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ)

ΘΕΜΑ 3ο Περί έγκρισης παράτασης ωραρίου Μουσικής για εντός και εκτός του ΚΥΕ του Κου Κουτσικάρη Ανδρέα που βρίσκεται στην Κοινότητα Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 4ο Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ωραρίου Μουσικής για εντός και εκτός του ΚΥΕ του Κου Παρασχιάκου Φωτίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 5ο Περί έγκρισης παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς χρήσης οικογενειακού τάφου στην θέση «Κατηγορία Β ́» στην Κα Λαγκάκη Παναγιώτα του Ευαγγέλου στα κοιμητήρια της Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς χρήσης οικογενειακού τάφου στην θέση «Κατηγορία Β ́» στον Κο Κατσαρό Εμμανουήλ του Γεωργίου στα κοιμητήρια της Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 7ο Περί έγκρισης παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς χρήσης οικογενειακού τάφου στην θέση «Κατηγορία Α ́» στην Κα Πασχάλη (Χρυσανθοπούλου) Ευαγγελίας του Κωνσταντίνου στα κοιμητήρια της Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης κοπής δεκαπέντε(15) πεύκων στην Κοινότητα Νέας Περάμου

ΘΕΜΑ 9ο Περί έγκρισης κοπής ενός πολύ επικίνδυνου δέντρου Κουκουναριάς
στην Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας.

ΘΕΜΑ 10ο Περί έγκρισης κοπής ενός κεκλιμένου Δέντρου Αριζόνας εντός του οικισμού των Δωματίων.                                                                                                                                               O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                                                                        ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 

                                                                                                                                                ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ

prosklisi_13_20211.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο