Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιόητας Ζωής στις 21/05/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ    

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                             Ελευθερούπολη 17/05/2018                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 9563

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 21 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής για την ΄΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΙΑΣΗΣ «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «ΛΑΛΗΣ» ΄΄, ιδιοκτησίας του ΠΡΟΒΑΤΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 2ο

Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής για την ΄΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΙΑΣΗΣ «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «ΚΗΠΟΣ» ΄΄, ιδιοκτησίας του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, που βρίσκεται στην Δ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου

                       

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο