ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6_2021 ΣΤΙΣ 24.09.2021

                                                                                                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), της υπ΄αριθμ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και τις όμοιες της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., την 24 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 08:00 και λήξη την 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Θέμα

1ο

:

Αποδοχή ποσού 71.502,58€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου (Γ’ Κατανομή ΚΑΠ 2021)

Θέμα

2ο

:

Αίτηση του Ομίλου Κλασικού Αθλητισμού Ο.Κ.Α.Φ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» για παραχώρηση χρήσης της αυλής και του Γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Περάμου

Θέμα

3ο

:

Αίτηση του Συλλόγου Αθλοπαιδιών Καβάλας «ΑΣΤΕΡΑΣ» για την παραχώρηση του γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Περάμου

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε:

  • με Email από το προσωπικό σας λογαριασμό προς τη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής (sxolikesepitropes@dimospaggaiou.gr), ή
  • να το επιδώσετε στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής και να περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί των θεμάτων, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή σας, ή

καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ_ΣΧΟΛΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_6_2021_ΣΤΙΣ_24.09.2021.pdf
 

                                                                                                                                   Δημητρακούδης Βασίλειος

Μετάβαση στο περιεχόμενο