ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4_2021 ΣΤΙΣ 24.09.2021

                                                                                                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), της υπ΄αριθμ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και τις όμοιες της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., την 24 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 09:00 και λήξη την 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Θέμα

1ο

:

Αποδοχή ποσού 30.643,97€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου

(Γ’ Κατανομή ΚΑΠ 2021) και κατανομή στις σχολικές μονάδες

Θέμα

2ο

:

Καταστροφή υλικών του 1ου ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης λόγω παλαιότητας ή φθοράς

Θέμα

3ο

:

Κατάθεση αιτήματος της Λαδοπούλου Δήμητρας για την παράταση μείωσης μισθώματος σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Νέας Περάμου για το σχολικό έτος 2021-2022

Θέμα

4ο

:

Κατάθεση αιτήματος της Λαδοπούλου Άννας για την παράταση μείωσης μισθώματος σχολικού κυλικείου του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου για το σχολικό έτος 2021-2022

Θέμα

5ο

:

Αίτηση του Ομίλου Κλασικού Αθλητισμού Ο.Κ.Α.K. για παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελευθερούπολης

Θέμα

6ο

:

Αίτηση του ΟΡΦΕΑ-ΦΡΙΞΟΥ Ελευθερούπολης για παραχώρηση χρήσης του γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελευθερούπολης

Θέμα

7ο

:

Αίτηση της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Καβάλας «Πάνθηρες» για παραχώρηση χρήσης του γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελευθερούπολης

Θέμα

8ο

:

Αίτηση του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης «ΓΣΕ» τμήμα Βόλεϊ για παραχώρηση χρήσης του γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελευθερούπολης

Θέμα

9ο

:

Ορισμός Διαχειριστών τραπεζικών υπολογαριασμών σχολικών μονάδων, εξουσιοδότηση διευθυντών για να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, θέσπιση ορίου αναλήψεων/ηλεκτρονικών κινήσεων κατά ύψος και χρονική περίοδο και χορήγηση κωδικών στους διευθυντές ή εκτελούντα χρέη δ/ντη των σχολικών μονάδων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε:

  • με Email από το προσωπικό σας λογαριασμό προς τη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής (sxolikesepitropes@dimospaggaiou.gr), ή
  • να το επιδώσετε στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής και να περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί των θεμάτων, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή σας, ή

καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας

                          

                                                                                                                        Η Πρόεδρος της Επιτροπής

 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ_ΣΧΟΛΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_4_2021_ΣΤΙΣ_24.09.2021.pdf
 

                                                                                                                                  Μπενή Ελένη

Μετάβαση στο περιεχόμενο