Πρόσκληση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

defterovathmia

defterovathmia

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), της υπ΄αριθμ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και τις όμοιες της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., την 05 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 08:00 και λήξη την 11:00 γ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ_ΣΧΟΛΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_4_2021_ΣΤΙΣ_5.7.2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο