ΝΠΔΔ “Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση στις 16.01.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ελευθερούπολη, 10-1-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ24  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
«Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες:
Τηλ. +30 25923 50033
Fax: +30 25923 50077
E-mail: kioseoglou@dimospaggaiou.gr 

                                                        Προς
                                                              Μέλη του Διοικητικού
                                                              Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμ. 01/ 16-01-2014

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στις 16-01-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολη) σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Θέμα

1ο

:

Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης (άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980) – Ορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα

2ο

:

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών κατά κατηγορία προμηθειών

Θέμα

3ο

:

Εγγραφές νηπίων από την δύναμη των παιδικών σταθμών

Θέμα

4ο

:

Διαγραφές νηπίων από την δύναμη των παιδικών σταθμών

Θέμα

5ο

:

Αίτημα μείωσης ή ρύθμισης οφειλών τροφείων

Η Πρόεδρος Διοικητικού

Μαρία Τσίλογλου

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο