Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19.02.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                Ελευθερούπολη, 14/02/2014 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                               Αριθμ. Πρωτ. 5298
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 19 Φεβρουαρίου2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Φωλιάς», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 3ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό Κοκκινοχωρίου στην Τ.Κ. Ποδοχωρίου», προϋπ/σμου δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 4ο Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο