Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08.12.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 04/12/2014
Αριθμ. Πρωτ.  43149

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 08 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»
Θέμα 3ο Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ΄ αυτού
Θέμα 4ο Περί εκτελέσεως του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ», πρ/σμού  12.500,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα (αρ. μελ. 1064/2014)
Θέμα 5ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΦΩΛΙΑΣ – ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ»
Θέμα 6ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΑΣ»
Θέμα 7ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 8ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 9ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (12 δόσεις)
Θέμα 10ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 11ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 12ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΣΙΑΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 13ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, της ΚΕΧΑΓΙΑ – ΖΗΡΤΑΣ Ο.Ε (19 & 24 δόσεις αντίστοιχα)
Θέμα 14ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΑΜΠΑΤΖΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (12 δόσεις)
Θέμα 15ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (15 δόσεις)
Θέμα 16ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΟΣΜΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 17ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΑΛΗΜΠΑΝΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (28 δόσεις)
Θέμα 18ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΓΕΝΝΗΣΑΡΙΩΤΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 19ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 20ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 21ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΖΓΟΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 22ο Υποβολή δήλωση παραίτησης από πέντε (5) εφέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατόπιν διαγραφής των προστίμων λόγω υπαγωγής στο Ν.4178/2013 (Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών από Πολεοδομία για Αμμόλοφους)
Θέμα 23ο Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου Ελευθερούπολης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο