Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

Ελευθερούπολη, 03/04/2015
Αριθμ. Πρωτ.  8151

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 08 Απριλίου 2015, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Συμπλήρωση της αριθμ. 69/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση σχετικών εγγράφων που αφορούν τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά οφειλετών του Δήμου Παγγαίου)
Θέμα 3ο Εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης επί της από 15.01.2015 (με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου στο δήμο 2374/30.01.2015) αίτηση θεραπείας του Άγγελου Αγγελούδη 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Πρόσκληση (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο