Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 02.10.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 26/09/2014
Αριθμ. Πρωτ. 
35865

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 02 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 310/14)

Θέμα 3ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 22/14)

Θέμα 4ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 20/14)

Θέμα 5ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 18/14)

Θέμα 6ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 9/14)

Θέμα 7ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 557/14)

Θέμα 8ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 90/14)

Θέμα 9ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 354/14)

Θέμα 10ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 492/14)

Θέμα 11ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 491/14)

Θέμα 12ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 21/14)

Θέμα 13ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 19/14)

Θέμα 14ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 12/14)

Θέμα 15ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 4/14)

Θέμα 16ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 3/14)

Θέμα 17ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 89/14)

Θέμα 18ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 72/14)

Θέμα 19ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 20ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (5 δόσεις)

Θέμα 21ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΟΣΜΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (3 δόσεις)

Θέμα 22ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗ ΣΟΛΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 23ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΑΝΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (10 δόσεις)

Θέμα 24ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΣΗΡΡΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (20 δόσεις)

Θέμα 25ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΙΑΧΓΙΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ του ΣΥΜΕΩΝ (9 δόσεις)

Θέμα 26ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΕΣΤΗ (8 δόσεις)

Θέμα 27ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ (16 δόσεις)

Θέμα 28ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (4 δόσεις)

Θέμα 29ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ ΘΩΜΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 30ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΛΑΛΑ ΛΟΥΛΖΙΜ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ (2 δόσεις)

Θέμα 31ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 32ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 33ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 34ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΠΑΖΙΔΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 35ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΚΑΡΑΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 36ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 37ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 38ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΓΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (14 δόσεις)

Θέμα 39ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (24 δόσεις)

Θέμα 40ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΛΕΞΙΟΥ (5 δόσεις)

Θέμα 41ο

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής από τον Δήμο Παγγαίου στην ποινική δίκη εναντίον Σαλτουρίδη Σάββα και Μόνου Ιωακείμ 

Θέμα 42ο

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΠΔΔ, ΣΧΟΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/10)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο