Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 25.11.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 21/11/2013
Αριθμ. Πρωτ. 47393

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 25 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Θέμα 3ο Περί έγκρισης σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΔΕ Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου»
Θέμα 4ο Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ. 8002/ 2009)
Θέμα 5ο Εξέταση της ένστασης της Παναγιώτας Τσιακίρη, κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου – Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος Δημόσιων Κτιρίων»
Θέμα 6ο Περί επανέγκρισης των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου – Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος Δημόσιων Κτιρίων»
Θέμα 7ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Αντικατάσταση σκεπής Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας» πρ/σμού 12.500,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων
Θέμα 8ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μυρτοφύτου» πρ/σμού 12.500,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 9ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου» πρ/σμού 12.500,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 10ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό “Καραβαγγέλη” στην Τ.Κ. Σιδηροχωρίου» πρ/σμού 12.500,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 11ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή “Ιρλανδικής” διάβασης στην Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας» πρ/σμού 12.500,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 12ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Παρεμβάσεις στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Αντιφιλίππων» πρ/σμού 12.500,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 13ο Περί εκτελέσεως του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ» πρ/σμού 12.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 14ο Περί κατάργηση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Ορφανίου»
Θέμα 15ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2013 (ΑΑΥ 731/13)
Θέμα 16ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2013 (ΑΑΥ 605/13)
Θέμα 17ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2013 (ΑΑΥ 258/13)
Θέμα 18ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2013 (ΑΑΥ 324/13)
Θέμα 19ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2013 (ΑΑΥ 302/13)
Θέμα 20ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 1922 αγροτεμαχίου έκτασης 5.625τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή «ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 21ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση περιπτέρου πληροφοριών που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 22ο Λήψη απόφασης επί αιτήματος του πρώην Δημάρχου Ελευθερών για δικαστική εκπροσώπησή του
Θέμα 23ο Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο του χειρισμού υπόθεσης του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο