Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23.12.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ελευθερούπολη, 19/12/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 51120
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ» (αρ. μελ. 1002/ 2012)
Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών» (αρ. μελ. 1004/2013) και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο