Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22.09.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

 

                                Ελευθερούπολη, 17/09/2014
Αριθμ. Πρωτ.  34745

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ELECNETA.E. περί τροποποίησης σε προσφερόμενα υλικά στα πλαίσια υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου – Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος Δημόσιων Κτιρίων»

Θέμα 3ο

Περί παράτασης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου για το έτος 2013-2014» (αρ. μελ. 1066/2013)

Θέμα 4ο

Μη άσκηση έφεσης  κατά της αριθμ. 81/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (Τακτική διαδικασία) και εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Ε.&Σ. Τσαμπάζη Ο.Ε.» και του πρώην Δήμου Ελευθερών και ήδη Δήμου Παγγαίου

Θέμα 5ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (9 δόσεις)

Θέμα 6ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 7ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΣΑΛΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (6 δόσεις)

Θέμα 8ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΟΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 9ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΑΡΧΟΝΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (3 δόσεις)

Θέμα 10ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΟΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (2 & 5 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 11ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (6 & 1 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 12ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΧΛΙΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (8 δόσεις)

Θέμα 13ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΟΥΛΑΞΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (9 δόσεις)

Θέμα 14ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, της ΧΑΪΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 15ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΖΙΓΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (6 δόσεις)

Θέμα 16ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 17ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (9 δόσεις)

Θέμα 18ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΗΝΑΪΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (24 δόσεις)

Θέμα 19ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΑΡΑΪΤΗ ΦΩΤΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 20ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 21ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΙΣΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (11 δόσεις)

Θέμα 22ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (24 δόσεις)

Θέμα 23ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΧΩΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (6 δόσεις)

Θέμα 24ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΧΛΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 25ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (6 δόσεις)

Θέμα 26ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΧΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (εφάπαξ καταβολή)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Κάντε λήψη της πρόσκλησης εδώ (.pdf)

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο