Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20.05.2014 – Έκτακτη Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 19/05/2014
         Αριθμ. Πρωτ. 18892

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

  • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Καμηλάρη Γεώργιου του Κωνσταντίνου (εφάπαξ καταβολή)

  • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Καραβελιά Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (εφάπαξ καταβολή)

  • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Θεοδωρακόγλου Παναγιώτη του Χρήστου (24 δόσεις)

  • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Παπαδόπουλου Χριστόφορου του Ιωάννη (24 δόσεις)

Τα θέματα πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, διότι οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη, για την 20η Μαΐου 2014 και ώρα 10:30π.μ, δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων και το δικαιολογητικό της δημοτικής ενημερότητας, το οποίο θα τους χορηγηθεί αφού υπαχθούν στη διαδικασία ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο