Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03.12.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 29/11/2013
Αριθμ. Πρωτ.
48404

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 03 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 65 αγροτεμαχίου έκτασης 3.750τ.μ. αγροκτήματος Ποδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου
Θέμα 3ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού αμπελώνα 5.000τ.μ. από το αριθμ. 2102 ρέμα κοινό αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών
Θέμα 4ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην σφαγείου) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ελευθερών
Θέμα 5ο Άσκηση Ενδίκου Βοηθήματος και Αιτήσεως Διαταγής Απόδοσης Μισθίου εναντίον Θεοδώρας Νότα
Θέμα 6ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Επέκταση νεκροταφείων Τ.Κ.Ποδοχωρίου» πρ/σμού 12.500,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 7ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Διάνοιξη ρεμάτων στην Τ.Κ.Αμισιανών» πρ/σμού 7.200,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 8ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου θυρίδων στα νεκροταφεία της Τ.Κ. Ακροποτάμου » πρ/σμού 5.00,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 9ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Οφρυνίου» πρ/σμού 7.200,00€ από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 10ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση χώρων εντός δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Ελευθερών» πρ/σμού 7.200,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 11ο Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ» (αρ. μελ. 1002/ 2012)
Θέμα 12ο Περί εξέταση ένστασης κατά των όρων διακήρυξης διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών» (αρ. μελ. 1004/2013)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Σχετικά Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο