Πρόσκληση Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» 11.10.2013

Ελευθερούπολη,  07/10/2013
Αρ. Πρωτ.    – 1743 – 

 

Προς
 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμ. 15/ 11-10-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στις 11-10-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολη) σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Θέμα 1ο Μερική Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσεων έτους 2013
Θέμα 2ο Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2013)  
Θέμα 3ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Νομικού Προσώπου
Θέμα 4ο  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου
Θέμα 5ο Αίτηση για μείωση ή απαλλαγή τροφείων
Θέμα 6ο Διαγραφές νηπίων από την δύναμη των παιδικών σταθμών
Θέμα 7ο Εξέταση αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους παιδικούς για την σχολική περίοδο 2013-2014
Θέμα 8ο Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν103/75 στην πρώην υπάλληλο Προβατίδου Καλλιόπη του Χρήστου – Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης
Θέμα 9ο Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν103/75 στην πρώην υπάλληλο Τυρακίδου-Καυκαλά Νικολέτα  – Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης

Η Πρόεδρος Διοικητικού

Μαρία Τσίλογλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο